Privacy Statement

Dit is de Privacy Statement van Stern Groep N.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 001866655, hierna te noemen: Stern. Mango Mobility is onderdeel van Stern.

Bescherming persoonsgegevens

Stern vindt uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites worden ingevoerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Door uw persoonlijke gegevens op onze websites in te voeren, gaat u er mee akkoord dat Stern die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens

Stern verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonlijke gegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen. Stern gebruikt deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Inzage, correctie en verzet

U kunt schriftelijk een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door Stern zijn verwerkt. Stern kan hiervoor een vergoeding vragen. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen. Voorts kunt u schriftelijk aangeven geen (commerciële) informatie meer te willen ontvangen over producten en diensten van Stern (Postbus 94949, 1090 GX Amsterdam, e-mail: sternmedia@stern.nl). Stern zal een dergelijk verzoek altijd honoreren. Ten aanzien van overig gebruik van persoonsgegevens door Stern, kunt u Stern verzoeken dit gebruik c.q. deze verwerking te staken.

Wijzigingen

Stern behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement.